Jak mám zarezervovat nebezpečné zboží?

Pro trajektové rezervace zboží, které je klasifikováno jako ''nebezpečné'' (i ty, které jsou v 'omezeném množství '), musíme bít upozorneni v předstihu pomocí IMDG kódu (International Maritime Dangerous Goods).

K přepravě nebezpečného zboží budete potřebovat Dangerous goods note, který obsahuje UN číslo, klasu a obalovou skupinu produktu.

Seznamy čísel OSN lze najít online

Neodpovídáme za obsah webových stránek třetích stran.

Formulář nebezpečného zboží - Prázdný DGN pro přepravu nebezpečného nákladu.

Co je nebezpečné zboží ?

"Nebezpečným zbožím jsou pevné látky, kapaliny nebo plyny, které mohou uškodit lidem, jiným živým organismům, poškodit majetek nebo životní prostředí."

Nebezpečné zboží je rozděleno do devíti tříd s dalšími rozděleními, je-li to nutné.

Dangerous goods labels

Všechny nebezpečné věci jsou označeny číslem UN a Správným přepravním názvem (PSN – proper shipping name).

Zákazníci

Kód IMDG vyžaduje, aby byly všechny cisterny řádně označeny. To zahrnuje cisterny HGV a dlouhé cisterny, které musí zahrňovat:

  1. Správný přepravní název obsahu, který má být vyznačen alespoň na obou stranách nákladních / kontejnerových jednotek nádrže, například Butan Gas nebo Alcohol Beverage.
  2. Správný přepravní název zboží musí být zobrazen písmeny, které jsou nejméně 65 mm vysoké. Text musí mít také kontrastní barvu s pozadím.
  3. Měly by být použity přesné štítky (jak je znázorněno výše).

Kontroly se provádějí ve všech přístavech s cílem identifikovat neohlášené nebezpečné zboží.

Rezervace

Rezervace vozidel přepravujících nebezpečné zboží lze provést online. Stačí na stránce s údaji o rezervaci zvolit možnost "Ano" a vyplnit poznámku o nebezpečném zboží („DGN - Dangerous Goods Note“). Ten poté zašlete ke schválení našemu týmu zákaznického servisu.

O zboží třídy 1 a 7 nás MUSÍTE informovat 72 hodin před příjezdem do přístavu. Na určité klasifikace nebezpečného zboží se mohou vztahovat další poplatky.

hazardous goods yes

Upozorňujeme, že DGN nemůžeme vyplnit za vás. Od dodavatele vašeho zboží byste však měli získat správné informace.

Nákladní doprava a nebezpečné zboží v Eurotunnelu

Některá pravidla týkající se přepravy nebezpečného zboží v nákladních linkách Eurotunelu se mění. Prohlédněte si naši příručku o povolených a zakázaných přepravě nebezpečného zboží v Eurotunnel Freight a nejnovější příručku o přepravě nebezpečného zboží v LeShuttle Freight.

Vzhledem k dalším bezpečnostním postupům může Eurotunnel Freight přijímat pouze pravidelné rezervace na přepravu radioaktivních materiálů. Ty navíc podléhají přísným kritériím předběžného schválení ze strany Eurotunnelu. Jednorázové rezervace přepravy radioaktivních materiálů nelze pro Eurotunnel provést a musí být provedeny až po schválení operátorem trajektu.

Upozorňujeme, že předpisy pro přepravu nebezpečných věcí přes Eurotunnel se mohou lišit od předpisů pro silniční přepravu. Veškeré nebezpečné zboží musí být společnosti Freightlink předem nahlášeno u společnosti Eurotunnel a řidič jej musí rovněž nahlásit při odbavení, pokud není přepravováno v omezeném množství. Vozidla, která se dostaví s nedeklarovaným nebezpečným zbožím, se mohou vystavit zbytečnému zpoždění nebo jim může být cesta zcela odepřena.

Předpisy

Při přepravě nebezpečných věcí si prosím uvědomte, že předpisy pro přepravu nebezpečných věcí po moři se liší od předpisů na silnici. To zahrnuje i zboží označené jako "omezené množství". Všechno nebezpečné zboží musí být předem deklarováno společnosti Freightlink a operátorovi trajektu a také přihlášeny při odbavení. Vozidla, která se objeví s neohlášeným nebezpečným zbožím, mohou čelit zbytečnému zpoždění nebo být úplně odmítnuty k přepravě.

Všechna vozidla, která přepravují nebezpečné látky, musí zobrazovat správné výstražné štítky. V některých případech je společnost Freightlink schopna zařídit dodávku těchto nálepek za nízké dodatečné náklady (které nejsou zahrnuty v cenách online).

Potvrzení o nebezpečné rezervaci

Dodejte prosím, Formulář pro nebezpečné zboží nejméně 24 hodin před cestou. Rezervace není potvrzena, dokud provozovatel trajektu neschválí nebezpečné zboží. Pokud nám neodešlete platný DGN, může dojít k odmítnutí vašeho vozidla k přepravě.

Řidiči MUSÍ mít k dispozici fyzickou kopii dokumentu DGN (Formulář pro nebezpečné zboží).

Shipping Hazardous Goods - What you need to know

Vyhledat a rezervovat

Po, 26 Úno 2024
Út, 27 Úno 2024
Potřebujete pomoc?