Jak mám zarezervovat nebezpečné zboží?

Pro trajektové rezervace zboží, které je klasifikováno jako ''nebezpečné'' (i ty, které jsou v 'omezeném množství '), musíme bít upozorneni v předstihu pomocí IMDG kódu (International Maritime Dangerous Goods).

K přepravě nebezpečného zboží budete potřebovat Dangerous goods note, který obsahuje UN číslo, klasu a obalovou skupinu produktu.

Seznamy čísel OSN lze najít online

Neodpovídáme za obsah webových stránek třetích stran.

Formulář nebezpečného zboží - Prázdný DGN pro přepravu nebezpečného nákladu.

Co je nebezpečné zboží ?

"Nebezpečným zbožím jsou pevné látky, kapaliny nebo plyny, které mohou uškodit lidem, jiným živým organismům, poškodit majetek nebo životní prostředí."

Nebezpečné zboží je rozděleno do devíti tříd s dalšími rozděleními, je-li to nutné.

Dangerous goods labels

Všechny nebezpečné věci jsou označeny číslem UN a Správným přepravním názvem (PSN – proper shipping name).

Zákazníci

Kód IMDG vyžaduje, aby byly všechny cisterny řádně označeny. To zahrnuje cisterny HGV a dlouhé cisterny, které musí zahrňovat:

  1. Správný přepravní název obsahu, který má být vyznačen alespoň na obou stranách nákladních / kontejnerových jednotek nádrže, například Butan Gas nebo Alcohol Beverage.
  2. Správný přepravní název zboží musí být zobrazen písmeny, které jsou nejméně 65 mm vysoké. Text musí mít také kontrastní barvu s pozadím.
  3. Měly by být použity přesné štítky (jak je znázorněno výše).

Kontroly se provádějí ve všech přístavech s cílem identifikovat neohlášené nebezpečné zboží.

Rezervace

Rezervace vozidel přepravujících nebezpečné věci lze provést online. Jednoduše vyberte "Ano" na stránce podrobností rezervace a vyplňte Formulář pro nebezpečné zboží (DGN).

hazardous goods yes

Vezměte na vědomí, že za vás nemůžeme dokončit dokument DGN - od dodavatele vašeho zboží byste však měli být schopni získat správné informace.

Z důvodu dodatečných bezpečnostních postupů může společnost Eurotunnel přijímat pouze pravidelné smluvní objednávky přepravující radioaktivní materiály. Ty podléhají také striktním předem schváleným kritériím Eurotunnel. Jednorázové rezervace, které nesou rádioaktivní materiály, nelze provádět na trati Eurotunnel a musí být provedeny provozovatelem trajektu, který podléhá schválení.

U přejezdů Eurotunnelem si prosím uvědomte, že předpisy pro přepravu nebezpečných věcí se mohou lišit od pravidel na silnicích. Veškerý nebezpečný zboží musí být předem deklarován společností Freightlink a také řidičem při odbavení. Vozidla, která se objeví s nenahlášeným nebezpečným zbožím, mohou čelit zbytečnému zpoždění nebo být úplně odmítnuty k přepravě.

Předpisy

Při přepravě nebezpečných věcí si prosím uvědomte, že předpisy pro přepravu nebezpečných věcí po moři se liší od předpisů na silnici. To zahrnuje i zboží označené jako "omezené množství". Všechno nebezpečné zboží musí být předem deklarováno společnosti Freightlink a operátorovi trajektu a také přihlášeny při odbavení. Vozidla, která se objeví s neohlášeným nebezpečným zbožím, mohou čelit zbytečnému zpoždění nebo být úplně odmítnuty k přepravě.

Všechna vozidla, která přepravují nebezpečné látky, musí zobrazovat správné výstražné štítky. V některých případech je společnost Freightlink schopna zařídit dodávku těchto nálepek za nízké dodatečné náklady (které nejsou zahrnuty v cenách online).

Potvrzení o nebezpečné rezervaci

Dodejte prosím, Formulář pro nebezpečné zboží nejméně 24 hodin před cestou. Rezervace není potvrzena, dokud provozovatel trajektu neschválí nebezpečné zboží. Pokud nám neodešlete platný DGN, může dojít k odmítnutí vašeho vozidla k přepravě.

Řidiči MUSÍ mít k dispozici fyzickou kopii dokumentu DGN (Formulář pro nebezpečné zboží).

Shipping Hazardous Goods - What you need to know

Vyhledat a rezervovat

Út, 28 Zář 2021
St, 29 Zář 2021
Potřebujete pomoc?