Průvodce zabezpečením vozidel a nákladu na trajektech

Během špatných povětrnostních podmínek jsou vozidla a náklad vystaveny extrémním pohybům. Aby nedošlo ke sklouznutí nákladu z přívěsu, veškerý náklad musí být připevněný k podstavě přívěsu. Nejdůležitější je zajistit, aby bylo přepravované zboží správně umístěno a zajištěno podle požadavků provozovatele, se kterým cestujete.

Kontrolní seznam zabezpečení nákladu

  • Náklad na přívěsu vozidla pro těžké náklady (HGV) by měl být připevněný k podstavě přívěsu
  • Všechny HGV, nákladní vozidla a přívěsy by měly být vybaveny dostatečnými kotevními body
  • Plachty by měly být před vyplutím uzavřeny
  • Řidič by měl držáky a napínací táhla zkontrolovat před opuštěním přívěsu
  • Nezapřažené přívěsy by měly použít samostatnou podpěru a podstavcové nohy jako podporu, a neměly by používat parkovací nohy, které by nemusely vydržet tlak nákladu a přívěsu během mořských podmínek
Celková hmotnostMin počet upevňovacích kroužků na každé straně
3.5t ≤ Celková hmotnost ≤ 20t2
20t < Celková hmotnost ≤ 30t3
30t < Celková hmotnost ≤ 40t4

Přijatelné body ukotvení

acceptable lashing points diagram

Podstavcový bodtrestle pointParkovací nohy nemohou vydržet tlak nákladu a hmotnost přívěsu během mořských podmínek. Podstavec je proto použitý tak, aby se parkovací nohy nedotýkaly paluby lodě. Podstavcový bod je ocelový plech, přivařený přes podvozek přívěsu atd.
Body ukotvenílashing pointsAby se zabránilo pohybu vozidla na moři, přívěs je připoutaný pomocí řetězů. Všechny nezapřažené jednotky musí mít 8 upevňovacích kroužků pro zabránění pohybu vozidla.

acceptable lashing points

Pravidla provozovatelů

Pravidla se mezi provozovateli mohou lišit, a i když se všichni obecně snaží o to samé a jsou v souladu s mezinárodními předpisy o bezpečnosti námořní dopravy, existují určité případy, kdy někteří provozovatelé po vás požadují ukotvení vozidla nebo mají požadavky na zajišťovací body, jako například:

Stena Line

Na palubě trajektu Stena Line se po vás vyžaduje, abyste dodržovali doporučení, ustanovená v Kodexu bezpečných postupů při skladování nákladu a zabezpečení (CSS kód). Ten vyžaduje, aby byl každý nákladní vůz (včetně návěsů bez tahačů) vybavený nejméně čtyřmi schválenými trajektovými/zabezpečovacími konzolami na každé straně vozidla. Tím je zajištěno, že nakládání a zajištění na palubě pro přepravu po moři je provedeno bezpečným a vhodným způsobem.

Polferries

Návěsy by měly být vybaveny certifikovanými kroužky pro námořní přepravu, nebo továrními otvory pro upevnění háčků z upevňovacích pásů. V opačném případě je operátor nucený připevnit zátěž pro rámovou konstrukci návěsu, což v extrémních případech může poškodit konstrukci návěsu.

Unity Line

Náklad musí být rovnoměrně rozložený po celém návěsu, který by měl být vybavený upevňovacími háky, o zbytek se postará posádka. Maximální výška návěsu je 4,2 m.

TT Line

Povolena jsou pouze vozidla s kotevními úchyty. Toto pravidlo se nevztahuje pouze na vozidla přepravující nebezpečné zboží. Pro zajištění optimální bezpečnosti trajektu se doporučuje zajistit náklad bez ohledu na počasí.

Nerozumíte požadavkům ohledně ukotvení nákladních trajektů a požadavků na podstavcový bod? Promluvte si s naším týmem zákaznické podpory prostřednictvím živého chatu, zasláním e-mailu nebo telefonátem na číslo +420 2 25850225.