Generátor přístavního pasu Freightlink

Představujeme NOVÝ Generátor přístavního pasu Freightlink.

Na mnoha trasách mezi Velkou Británií a EU je kromě kompletních celních dokladů a vstupní souhrnné deklarace vyžadován také přístavní pas. Bez jejich kompletního vyplnění vám nebude povolen vstup do přístavu.

Jako přístavní pas slouží reference o pohybu zboží (Goods Movement Reference - GMR) ve Velké Británii a Severním Irsku, číslo předběžného oznámení o nalodění (Pre-Boarding Notification - PBN) v Irsku, a logistická obálka ve Francii. Jedná se také o schvalovací systém pro Holandsko (Portbase).

Přístavní pas můžete vygenerovat pomocí Generátoru přístavního pasu Freightlink. Podívejte se na naše krátké video, která vám ukáže, jak je tento proces jednoduchý.

JAK POUŽÍT GENERÁTOR PŘÍSTAVNÍHO PASU

  1. Na obrazovce s údaji o rezervaci zvolte možnost „ano“ pro položku „Chci využívat Freightlink pro generování přístavních pasů“. Vezměte prosím na vědomí, že na některých trasách musí být generátor přístavních pasů použitý ke schválení cesty, a proto se tato možnost nezobrazí.
  2. Zaškrtnutím políčka rovněž potvrďte, že vy (nebo třetí strana) vyplníte celní deklaraci a vstupní souhrnné celní prohlášení (ENS).
  3. Po potvrzení rezervace budete vyzváni, abyste v generátoru přístavních pasů vyplnili žádost o vydání přístavního pasu.
  4. K tomu budete potřebovat vyplněné celní deklarace.
  5. Po potvrzení trasy vyberte možnost "začít" a přidejte své MRN pro rezervaci. Pokud máte pro jeden náklad více MRN, zvolte tlačítko "přidat" a přidejte je. Vezměte prosím na vědomí, že na některých trasách jsou vyžadovány další informace, jako je ENS MRN, typ dokladu a hrubá hmotnost.
  6. Jakmile bude vaše MRN odesláno a potvrzeno příslušným přístavním systémem, obdržíte do hlavního panelu přístavních pasů a e-mailem referenční číslo přístavního pasu pro vaši cestu.

Aktualizace

Březen 2023

  • U GMR byla přidána možnost „ústního prohlášení nebo prohlášení na základě plné moci“
  • Do hlavního panelu zákazníka jsme přidali čárový kód pro skenování přístavního pasu, který lze použít při odbavení.
  • Opravy chyb a další drobná vylepšení