Port of Dover

DFDS & P&O Ferries aktualizace – Sazbeník trajektů od Dover Harbour Board

Společnosti DFDS a P&O Ferries zveřejnily prohlášení, týkající se navýšení poplatků, které zavedla společnost Dover Harbour Board v přístavu Dover, které ovlivní vaše rezervace trajektů. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Freightlink ani provozovatelé trajektů, NEMAJÍ nad tímto zvýšením poplatků žádnou kontrolu.

S velkým zklamáním vás chceme informovat, že DFDS obdržela od společnosti Dover Harbour Board dopis v souvislosti s revizí sazebníků trajektů, který se vztahuje na všechny trajektové služby, provozované v přístavu Dover.

Společnost DFDS se samozřejmě co nejvíce snažila rozhodnutí zpochybnit, bohužel a navzdory našemu nejlepšímu úsilí jsme však přijali od společnosti Dover Harbour Board následující oznámení:

“Vedení společnosti rozhodlo, že přístavní poplatky v sazebníku trajektů by se měly, s ohledem na silniční přepravu zboží, zvýšit o 5 GBP na plavbu, a to s účinností od neděle 19. července 2020” (6,00 EUR na plavbu pro zákazníky platící v eurech).

Je pro nás více než důležité zdůraznit, že toto navýšení poplatků není v žádném případě realizováno ve prospěch společnosti DFDS, jde čistě o navýšení sazebníků trajektů přímo společností Dover Harbour Board. Jako váš dodavatel jsme však byli vyzváni, abychom tento dodatečný poplatek jménem společnosti Dover Harbour Board vybírali, a to s účinností od 19. července 2020. Tento poplatek se na vaší faktuře zobrazí pod názvem „Dover Harbour Board poplatek“ a bude platný pro všechny typy jednotek.

Jsme opravdu znepokojeni ze situace, kdy jsme nositelem těchto nežádoucích zpráv, a rádi bychom vás ujistili, že jsme udělali vše (vaším jménem), abychom tento nárůst odvrátili!

Chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat vám za pochopení, trvalou podporu a loajalitu. Chtěli bychom vám připomenout, že váš vyhrazený komerční kontakt vám zůstává k dispozici pro případ, že budete vyžadovat další objasnění výše uvedené změny.

Wayne Bullen, DFDS

Upřímně doufáme, že jste v těchto náročných podmínkách s koronavirem COFID-19 v pořádku. V posledních třech měsících jsme se zaměřili na udržení bezpečné a konzistentní úrovně služeb na všech našich osmi trasách pro nákladní dopravu, a na zajištění vašich základních dodavatelských řetězců z Velké Británie a Irska na nejvyšším možném standardu.

Zavedli jsme četná opatření, vedoucí ke zlepšení cestování řidičů nákladních vozidel, jako například zlepšením dostupnosti čerstvého vzduchu, vhodným sociálním odstupem a vynikajícími možnostmi stravování a v některých případech i variant kabinek, a to s cílem bezpečí a pohodlí na přejezdech se společností P&O Ferries. V reakci na to bychom se s vámi s radostí podělit o informaci, že jsme nedávno v rámci našich probíhajících průzkumů mezi řidiči nákladní dopravy získali celkové NPS skóre ve výši 75, což je skvělá zpětná pro nás i pro všechny posádky, které tomu napomáhají.

COVID-19 však na všech našich trasách přinesl snížení objemu, a právě z tohoto důvodu společnost Dover Harbour Board všem lodním společnostem odeslala oznámení o navýšení poplatků o 5 GBP pro všechny typy nákladních vozidel. Tato zvýšená cena se vztahuje na nákladní vozidla, přívěsy nebo dodávky bez doprovodu, a je platná od 19. července 2020 (viz oznámení od společnosti Dover Harbour Board).

Toto oznámení je platné pro veškerou dovozní i vývozní nákladní dopravu v přístavu Dover. V souladu s odstavcem 3.2 našich standardních obchodních podmínek tak nemáme na výběr a od stejného data přeneseme tento dodatečný poplatek ve výši 5 GBP (nebo 6 EUR) na naše zákazníky. Z důvodu plné transparentnosti na našich fakturách vytvoříme samostatnou položku s názvem “Přístav Dover dodatečný poplatek”, a to pro všechny přejezdy mezi městy Calais – Dover and Dover – Calais, od data 19. července 2020.

Toto navýšení nákladů nás upřímně mrzí, především během tohoto období, ujišťujeme vás však, že rozhodnutí bylo naprosto mimo naši kontrolu.

Nadále tak budeme obsluhovat vaše dodavatelské řetězce v anglickém kanálu a těšíme se na pokračování naší spolupráce v roce 2020.

Henrik Pedersen, P&O Ferries

24 Červen 2020

Vyhledat a rezervovat

St, 6 Pro 2023
Čt, 7 Pro 2023
Potřebujete pomoc?