Co je přístavní pas a co je potřeba poskytnout?

Přístavní pasy (známé jako GVMS GMR ve Velké Británii, PBN v Irsku, SiBrexit ve Francii) se vytvářejí z importní MRN. Bez importních MRN nebudete moci vygenerovat přístavní pas u příslušného orgánu, který vám pak znemožní přístup do přístavu.

Přístavní pasy, známé také jako systémy předběžné nakládky nebo logistické obálky, zavedla Velká Británie a EU za účelem dvou věcí -

  • Zajištění, aby VŠECHNY celní procesy byly dokončeny PŘED příjezdem vozidla do přístavu
  • Slouží jako spouštěcí mechanismus pro aktualizaci některých celních režimů, jako je úřad tranzitu, který dává celním orgánům informaci, že zboží opustilo jedno celní území a vstoupilo do jiného

SYSTÉMY PŘÍSTAVNÍCH PASŮ

Každá jurisdikce má jiný systém přístavních pasů, se kterým se musíte vypořádat -

  • FRANCIE - SI Brexit (příklad pro export - "Exxxxxx")
  • ŠPANĚLSKO - Teleport II*
  • BELGIE - RX Seaport
  • HOLANDSKO - Portbase
  • IRSKO - PBN (příklad pro export - "xxxxxxxx")
  • SEVERNÍ IRSKO - GVMS (GMR)
  • VELKÁ BRITÁNIE - GVMS (GMR)

Společně s jakoukoliv požadovanou deklarací bezpečnosti a zabezpečení ENS se pak všechna samostatná importní / exportní čísla MRN zadávají do systémů přístavních pasů ve Velké Británii a EU. Pokud byly deklarace podány správně, záznam bude přijat a potvrzen.

REFERENČNÍ ČÍSLA

Po přijetí bude vytvořena jedna reference. Například ze systému GVMS (Velká Británie) a systému PBN (Irsko). Pokud je některé z MRN čísel neplatné, záznam bude zamítnutý a dopravce bude muset kontaktovat zákazníka.

Tato referenční čísla jsou poté předána trajektové společnosti, která provede poslední kontrolu, aby se ujistila, že deklarace byly podány kompletní.

port pass diagram