Francie - průvodce

Francie je největší zemí v EU, populace je cca 66 milionů, z čehož 12 milionů žije v hlavním městě Paříži. Francie hraničí s osmi evropskými státy - Španělskem, Německem, Belgií, Lucemburskem, Švýcarskem, Itálií, Andorrou a Monakem. Francie je dopravním uzlem pro mnoho destinací, s čímž souvisí fakt, že i když je Lamanšský průliv pouze okolo 30km široký, je považován za nejvytíženější lodní uzel na světě a bránu do Evropy.

Z Francie můžete cestovat do UK trajektem na nejoblíbenější trase Dover - Calais, na které operují tři trajektové společnosti (DFDS, P&O a My Ferry Link). Jsou tu ale také další trasy jako Dover - Dunkerque (DFDS), Newhaven - Dieppe, Portsmouth - Le Havre (LD Lines), Portsmouth - Caen/St. Malo, Poole - Cherbourg, Plymouth - Roscoff (Brittany Ferries). V případě potřeby rychlejšího přesunu přes kanál LaManche je tu železniční tunel z Calais do Folkstone provozovaný firmou Eurotunnel. Kromě spojení přes kanál LaManche můžete z Francie jet trajektem také do Irska, Normanských ostrovů, Korsiky, Španělska a Tuniska.

Jako jedna z původních signatářů Pařížské smlouvy v roce 1951 je Francie zakládajícím členem EU a členem Eurozóny.

Řidiči dodávek a nákladních aut u sebe musí mít: cestovní pas, platný řidičský průkaz a povolení k řízení vozidla majitele, které by mělo obsahovat vysvětlení vztahu mezi firmou, řidičem a státem trvalého pobytu. Předpisy EU o době řízení a záznamů tu platí také, řidič by měl mít také dopis o atestaci s kontakty na předchozí záznamy o tachografu, vydaný firmou v jazyce země, kterou řidič projíždí. Povinná výbava vozidla zahrnuje reflexní vestu pro všechny cestující, výstražný trojúhelník, sadu náhradních žárovek a tester alkoholu. Použití sněhových řetězů je povinné na silnicích označených dopravní značkou ‘Equipments Speciaux Obligatories’. Pokud má řidič předepsané léky, měl by s sebou také mít kopii předpisu nebo informace o složení léků. Používání mobilních telefonů za jízdy je protizákonné.

Řidiči dodávek a nákladních automobilů také musí mít tzv. zelenou kartu pojištění a doklad o registraci vozidla. Pokud se jedná o pronajaté vozidlo, je požadován dokument VE103 a doklad od pronajímatele.

Ve Francii existují dálnice s poplatkem, seznam těchto silnic a poplatků najdete na www.autoroutes.fr. Mýtné se musí platit také při průjezdem tunelů Mont Blanc Tunnel – www.tunnelmb.com a Frejus Tunnel – www.tunneldufrejus.com. Elektronické tagy jsou dostupné u mnoha poskytovatelů mýtného, což omezuje potřebu zastavovat na stanicích pro zaplacení.

Co se maximálních rozměrů vozidla týče, ve Francii neexistuje omezení výšky, ale pokud vozidlo přesahuje 4m, je potřeba zvolit vhodnou trasu a vzít na vědomí, že nesete odpovědnost za jakoukoliv způsobenou škodu (např. mostu). Mimořádně vysokým vozidlům (nad 4,3m) nebude povolen vjezd do tunelu Frejus Tunnel. Od roku 2014 je maximální hmotnost vozidel se 6 nápravami a vzduchovým odpružením 44t. Běžný limit pro ostatní vozidla je 40t. Každé vozidlo přesahující hmotnostní limity nebo šířku 2,5m se musí obrátit na úřad Departmente Directorate of Equipment.

Ve Francii platí Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a další omezení platí pro provoz v tunelu Alpine Tunnel – oddělená deklarace, rychlostní limit 60 km/h a bezpečná vzdálenost 200m mezi votidly. Bližší informace můžete získat kontaktováním úřadu Mission des Transports des matieres dangereuses Tel. 00 33 1 408 11738.

Omezení provozu nákladních vozidel ve Francii platí od soboty 22:00 do neděle 22:00 a ve státní svátky - 1.leden, velikonoční pondělí, 1., 8., 9. a 20. května, 14. července, 15. srpna, 1. a 11. listopadu a 25. prosince. Další víkendová omezení mezi 07:00-19:00 v sobotu a 00:00-22:00 v neděli platí od poloviny července do poloviny srpna. Vozidla s nebezpečným nákladem mají omezení provozu od sobotního poledne do nedělní půlnoci. Ve Francii je také běžné, že v době tání sněhu mohou být silnice uzavřeny bez předchozího upozornění. Výzvy v rádiu a dopravní značky nařizují vozidlům na 6t okamžitě zastavit.

Rychlostní limity ve Francii závisí na druhu silnice a velikosti vozidla. Řidiči dodávek do 3,5t mají následující max. povolenou rychlost - 50km/h v obci, 90km/h mimo obec (80km/h za mokra), 110 km/h na dvouproudové vozovce (100km/h za mokra) a 130km/h na dálnici (110km/h za mokra). Vozidla od 3,5t do 12t mají povoleno 50km/h v obci, 80km/h mimo obec a 90km/h na dvouproudových silnicích a dálnicích. Rychlost pro kamiony je dále snížena na 80km/h, místy na 60km/h. Rychlostní limity jsou striktně vyžadovány a kontroly jsou velice časté. Je dobré vědět, že jakékoliv systémy pro detekci radarů (včetně těch v satelitní navigaci) jsou protizákonné. Porušení povolené rychlosti je trestáno pokutou a překročení limitu o více než 25km/h může vyústit v okamžité zbavení řidičekého oprávnění.

V případě nouze použijte následující tísňové linky:

17 nebo 112 pro policii

18 nebo 112 pro hasiče

15 nebo 112 pro ambulanci

Další informace můžete najít:

Francouzské ministerstvo dopravy www.developpment-durable.gouv.fr

Federation Nationale des Transports Routiers (FNTR) fntr@fntr.fr

Association Francais du Transport Routier International (AFTRI) aftri@aftri.fr

Vyhledat a rezervovat

So, 2 Pro 2023
Ne, 3 Pro 2023
Potřebujete pomoc?