Port of Larne

Vyšetřování MAIB upozorňuje na nebezpečí pobytu v nákladních vozidlech na trajektech

Oddělení MAIB (Marine Accident Investigation Branch) nedávno vyšetřovalo pohyb nákladních vozidel na palubě trajektu „European Causeway“. K tomu došlo za špatných

povětrnostních podmínek při plavbě z Larne v Severním Irsku do Cairnryanu ve Skotsku.

Mezinárodní předpisy a osvědčené postupy v odvětví popisují pravidla, kterými se provozovatelé trajektů musí řídit. Jedním z nich je, že cestující nesmějí na moři zůstávat na palubách „ro-ro“ trajektů.

Na trase Larne - Cairnryan zůstalo nejméně šest řidičů ve svých vozidlech, přestože jim posádka lodi nařídila, aby po zaparkování a zajištění svých vozidel opustili palubu. V převrácených vozidlech byli nalezeni čtyři řidiči a jeden řidič byl uvězněn pod vozidlem, ve kterém musel zůstat až do vyproštění záchrannou službou čekající v Cairnryanu. Při incidentu se naštěstí nikdo nezranil. Bylo zjištěno, že pobyt ve vozidlech není na této trase ojedinělý a jedná se o běžný problém.

Paluba trajektu je nebezpečným a potenciálně životu nebezpečným prostorem. Na moři se na palubách mohou pohybovat pouze osoby k tomu vyškolené a vykonávající bezpečnostní hlídky. Řidič, který se rozhodne zůstat na palubě, i když byl požádán k jejímu opuštění, je nebezpečný sám sobě a může způsobit zpoždění zásahu záchranné služby, zejména v případě požáru. Zpoždění aktivace protipožárních systémů na palubě vozidla z důvodu nutnosti provést sčítání všech osob na palubě a nepřítomnosti určitého počtu osob může mít katastrofální následky pro celé plavidlo, jeho cestující a životní prostředí.

Řidiči, kteří zůstali v kabině vozidla, se navíc mohli udusit při požáru nebo následkem spuštění protipožárních systémů.

MAIB vyzval Sdružení silničních dopravců, aby vyzvalo své členy k přijetí

„důrazných kroků ke zlepšení a zajištění bezpečnosti řidičů s cílem pomoci operátorům trajektů odstranit problém s řidiči, kteří zůstávají v kabinách nákladních vozidel na palubách ro-ro trajektů“.

Je důležité si uvědomit, že nedodržováním pravidel pro pobyt v kabině na palubě trajektu neohrožujete jen svůj život, ale i život všech ostatních na palubě.

12 Prosinec 2022

Vyhledat a rezervovat

Pá, 1 Pro 2023
So, 2 Pro 2023
Potřebujete pomoc?