NEW Carbon tax for ferries

Náklady na trajekty v EU v roce 2024 porostou z důvodu nové „uhlíkové daně“

Podle statistik britské vlády, připluje 95 % veškerého zboží do Velké Británie lodí.

Náklady na trajekty se tak navýší v roce 2024 i dalších letech, což zvýší tlak na marže v dodavatelském řetězci.

V době, kdy se ekonomika potýká s inflačními tlaky a růstem životních nákladů, se podniky musí připravit na rostoucí náklady za trajektovou dopravu.

Náš výkonný ředitel Alex McDonald si na nás našel čas a seznámil nás se změnami, které musíme v následujících letech očekávat.


Ahoj Alexi, co nám řekneš o nové „uhlíkové dani“?

Daň je založena na emisích CO2 z plavidel na tunu přepraveného nákladu na kilometr. Novou daň zavádí EU v rámci systému obchodování s emisemi (ETS), podle kterého si provozovatelé trajektů budou muset kupovat povolenky na emise oxidu uhličitého.

V prvním roce musí operátoři nakoupit povolenky na 40 % svých emisí, v roce 2025 na 70 % a v roce 2026 na celou jejich výši. Jelikož všichni provozovatelé museli v posledních třech letech takto vykazovat své emise, je již nyní možné zjistit, kolik CO2/T/km vaše přeprava vyprodukovala.

Proč se nový systém zavádí právě nyní?

Lodní doprava (ačkoli je jedním z nejekologičtějších způsobů přepravy nákladu) má stále celosvětový podíl 3 % na všech emisích skleníkových plynů (GHG). EU zavádí v roce 2024 systém obchodování s emisemi skleníkových plynů, aby tyto emise snížila a přiměla provozovatele plavidel investovat do ekologičtější tonáže. Tyto investice a cena emisí uhlíku povedou ke zvýšení nákladů provozovatelů trajektů, kteří tyto náklady přenesou na zákazníky.

Podniky ve Velké Británii a EU tedy budou muset za dopravu platit více. Existuje nějaký způsob, jak se nové dani vyhnout?

Možná ano, protože daň se vztahuje na emise uhlíku. Každý provozovatel, který dokáže snížit spotřebu paliv na bázi uhlíku, bude moci snížit množství „uhlíkových povolenek“, které musí zakoupit.

Někteří provozovatelé již přešli na alternativní paliva. Nejnovější lodě společnosti Brittany Ferries jsou například poháněny LPG, což přináší snížení emisí uhlíku o 25 %. Společnost Scandlines má několik lodí na 100% bateriový pohon a další se v současné době staví v Turecku. Společnosti DFDS a Stena Line vyvíjejí trajekty poháněné bateriemi, přičemž Stena Line právě objednala několik lodí na metanol pro svou trasu Heysham - Belfast.

Navýšení nákladů pro uživatele nákladní dopravy to však nevyřeší, protože tito provozovatelé budou nuceni tyto vysoké kapitálové investice nějakým způsobem kompenzovat.

Ovlivní to všechny trasy trajektů?

Všechny ne. Tato daň se vztahuje na všechny trasy do EU a z EU. Trasy mezi Velkou Británií a Severním Irskem a vnitrostátní trasy tak do tohoto nového režimu spadat nebudou. Mohlo by to teoreticky vést k ještě většímu nárůstu dopravy na trasách do Severního Irska.

Musí nákladní doprava za to všechno platit?

To je dobrá otázka. Náklady totiž hradí každý provozovatel trajektů, který se může rozhodnout, zda je bude účtovat svým zákazníkům. Někteří provozovatelé plavidel „RoPax“ (nákladních i osobních) mohou turistickým cestujícím připočítat příplatky stejně jako nákladní dopravě.

Díky správnému využití plavidel se náklady rozloží na více zásilek. Může to ovlivnit méně oblíbené trasy, zejména pokud provozují starší tonáž, která spotřebovává více paliva. Mohou se také upravit jízdní řády a doba přepravy se prodlouží (podobně jako u nákladních vozidel - plavidla spotřebují při vyšších rychlostech mnohem více paliva). Někteří provozovatelé, včetně společnosti Seatruck Ferries, to již zkoušejí.

Jakou radu bys dal firmám?

Předpokládáme, že operátoři zveřejní podrobnější pohled na náklady buď koncem třetího, nebo začátkem čtvrtého čtvrtletí.

Společnost Stena Line například vytvořila příplatek s názvem "stínové ETS", který má pomoci zjednodušit přechod na novou daň díky orientačnímu měsíčnímu odhadu nákladů na budoucí uhlíkovou daň. Tato informace bude měsíčně aktualizována a je k dispozici na internetových stránkách společnosti Stena Line.

Tyto poplatky začnou platit až v roce 2024. Již nyní je však čas informovat své zákazníky a připravit je na blížící se změny!


Uhlíková daň pro lodní dopravu v rámci systému ETS přináší dopravnímu průmyslu další náklady - kromě administrativní zátěže spojené s brexitem a příplatků za síru v rámci SECA, které byly uplatněny již v letech 2015 a 2020 - a proto je nezbytné mít o těchto změnách přehled.

Freightlink vždy svým klientům pomáhá najít nákladově nejvýhodnější a nejudržitelnější trasy pro jejich přepravu. Náš tým pečlivě sleduje nadcházející systém a jakmile získáme více informací, budeme vás informovat.

Ujistěte se, že jste se zaregistrovali do našeho mailing listu pro automatické zasílání novinek.

13 Červenec 2023

Vyhledat a rezervovat

St, 17 Apr 2024
Čt, 18 Apr 2024
Potřebujete pomoc?