Finnlines logo

Finnlines aktualizace - zabezpečení nákladu v přepravních jednotkách

V zájmu zvýšení bezpečnosti a prevence poškození nákladu upozorňujeme naše zákazníky na důležitost zajištění nákladu uvnitř jednotek a vybavení jednotek zajišťovacími a upevňovacími body pro námořní přepravu.

Odpovědnost za zajištění a upevnění nákladu uvnitř jednotky nese především odesílatel. V této souvislosti odkazujeme na naše přepravní podmínky.

Finnlines namátkově kontroluje zajištění a upevnění nákladu v přístavech. Pokud zjistíme jakékoliv závady, musíme jednotku zastavit, dokud není zajištění provedeno odpovídajícím způsobem. V takovém případě se naše kontroly zvýší a zaměří se i na další jednotky zákazníka, dokud nebude moci pokračovat bezpečná přeprava nákladu. Finnlines si vyhrazuje právo fakturovat veškeré přímé náklady vzniklé v důsledku nedostatečného zajištění nebo upevnění nákladu. Upozorňujeme, že úřady provádějí kontroly také během silniční přepravy a v přístavech.

V souladu s námořním zákonem může kapitán plavidla odmítnout přijmout silniční vozidla, která nesplňují výše uvedené požadavky.

Informace o zabezpečení nákladu jsou k dispozici v publikacích, jako:

  • CTU kód
  • Evropské pokyny pro osvědčené postupy pro zabezpečení nákladu v silniční dopravě
  • MSC.1/Circ. 1498 (zejména strany 65 - 119)

Finnlines

13 Říjen 2023

Vyhledat a rezervovat

St, 6 Pro 2023
Čt, 7 Pro 2023
Potřebujete pomoc?