Hauliers create your own Safety and Security Declarations

Deklarace bezpečnosti a zabezpečení – klíč pro vstup do přístavů od ledna 2021

Přechodné období brzy skončí. Víme, že bez ohledu na výsledek jednání s EU není příliš pravděpodobné, že po skončení přechodného období budete muset při cestách do členských zemí EU předložit deklaraci o bezpečnosti a zabezpečení (SSD).

Co jsou deklarace bezpečnosti a zabezpečení?

SSD jsou způsob analýzy potenciálního rizika zboží, které se dováží nebo vyváží. Dovážené zboží vyžaduje tzv. ENS deklaraci (vstupní souhrnné prohlášení), a exportované zboží bude vyžadovat tzv. EXS deklaraci (výstupní souhrnné prohlášení). Tyto informace budou zaslány do příslušného systému kontroly importu (Import Control System – ICS).

Tyto deklarace MUSÍ být vyplněny před příjezdem do přístavu. Odesláním těchto dokumentů vygenerujete referenční číslo, které musíte použít při vyplňování vaší GTR reference (reference pohybu zboží), který nazýváme přístavní pas. Pokud ho nemáte dokončený před příjezdem do přístavu, NELZE vám povolit přístup. Zamezení vstupu znamená nemožnost cestování!

Komplikace deklarací bezpečnosti a zabezpečení

V současné době existují různá pravidla deklarací v závislosti na trase, kterou využíváte. Deklarace bezpečnosti a zabezpečení vyžaduje alespoň devatenáct informací z celního prohlášení (C88), které předloží dovozce/vývozce. Přepravce nebo trajektová společnost jsou však odpovědné za předání SSD, v závislosti na místu, do kterého cestujete.

Truck at port

Pokud cestujete s trajektovou společností, která přebírá odpovědnost za zaslání SSD, musíte všechny požadované informace zadat do její online rezervačního systému a do firemního ICS systému.

Pokud však cestujete s francouzským nebo irským provozovatelem trajektů, bude dopravce zodpovědný za předložení veškeré příslušné dokumentace již před příjezdem do odjezdového přístavu. Francouzští i irští operátoři tak budou vyžadovat odlišné informace a vy nebudete moci dokončit rezervační proces do doby, než budou všechna data dodána a zpracována, a vy nezískáte referenční číslo. Znamená to tedy, že proces rezervace trajektů bude mnohem složitější než dříve.

Je k dispozici pomoc?

Probíhá spousta změn a my víme, že je to další tlak, bez kterého byste se rádi obešli.

Naštěstí naši dobří přátelé u CustomsLink mají řešení pro SSD, které vám pomůže ušetřit čas, stres a peníze.

CustomsLink má funkci s názvem SSD Builder, která zjednodušuje proces a umožňuje vám vyžádat od zákazníka informace, které vám pomohou dokončit SSD digitálně. CustomsLink je také jedním z mála celních zprostředkovatelů, který je napojený na ICS systém. Nabízí také službu, ve které můžete poskytnout kopii své exportní deklarace, kterou za vás odešlou do systému kontroly importu (ICS).

Zaregistrovat do funkce CustomsLink SSD Builder!

27 Listopad 2020

Vyhledat a rezervovat

So, 2 Pro 2023
Ne, 3 Pro 2023
Potřebujete pomoc?