Brittany Ferries logo

Brittany Ferries - aktualizace systému pro ohlašování nebezpečných věcí

Brittany Ferries nedávno modernizovala svůj systém pro nahlašování nebezpečného zboží na systém „Hazcheck“.

Postup zasílání DGN našim rezervačním týmům zůstává v zásadě stejný. V dokumentech týkajících se nebezpečného zboží budou vyžadovány další informace, které zaručí, že při nalodění nedojde k žádným problémům.

  • Do DGN je třeba zapsat všechny hmotnosti (čistou hmotnost, hrubou hmotnost a celkový objem kapalných látek) (příklad: 3x 5 l = 15 l celkového objemu).
  • Z důvodu efektivity a přesných informací se upřednostňuje kód vnějšího obalu. Tyto kódy lze nalézt na internetu nebo v kódu IMDG (příklad: 4G = krabice z dřevovláknitých desek / 3A1 = ocelové nádoby). Volný text, například „PODNOSY“ nebo „PALETY“, nebude akceptován.
  • Je nutné uvést kontaktní údaje pro případ nouze a všechny DGN musí mít podepsanou a vyplněnou kolonku prohlášení (deklarace odesílatele a osvědčení o balení).
  • Všechny údaje týkající se nákladu (číslo UN / LQ / EQ / látka znečišťující moře / bod vzplanutí / obalová skupina / technický název) by měly být uvedeny odpovídajícím způsobem.

Neposkytnutí správně vyplněného DGN se všemi relevantními informacemi může mít za následek zpoždění a/nebo nedodání nákladu.

Příklad DGN a průvodce naleznete na našich webových stránkách https://www.brittanyferriesfreight.com/en/ v části Specializovaná doprava > Nebezpečné náklady

Brittany Ferries

28 Září 2023

Vyhledat a rezervovat

St, 17 Apr 2024
Čt, 18 Apr 2024
Potřebujete pomoc?