sanitary ssd ens c88

Časová osa změn importu z EU do Velké Británie

Je opravdu důležité, aby byla vaše společnost připravena na veškeré další změny, které ovlivní způsob, jakými podniky fungují a jakým způsobem vyřizují celní postupy při přepravě zboží z EU do Velké Británie.

Říjen 2021

Fytosanitární a veterinární zboží

Od 1. října 2021 dojde k velkým změnám při přepravě fytosanitárního a veterinární zboží. Všechny dovážené produkty živočišného původu (POAO) budou muset mít při vstupu do Velké Británie z členského státu EU veterinární osvědčení. To umožní provádět kontroly dokladů na dálku. Tyto dovozy musí dovozce před příjezdem do Velké Británie rovněž předem nahlásit prostřednictvím systému IPAFFS (Import of Animals, Food and Feed System).

Je nezbytné, aby všechny vedlejší produkty živočišného původu (ABP) byly opatřeny veterinárním osvědčením. Pokud veterinární osvědčení nemáte k dispozici, budete muset kontaktovat agenturu APHA (Animal and Plant Health Agency) a pak možná budete moci místo toho cestovat se zbožím na základě licence i obchodního dokladu. Toto zboží a dovozci HRFANO (vysoce rizikové potraviny nebo krmiva jiného než živočišného původu) budou muset být rovněž předem nahlášeni u IPAFFS.

Leden 2022

Deklarace bezpečnosti a zabezpečení (S&S GB)

V současné době se nevyžaduje, aby se u zboží, které cestuje z EU do Velké Británie, předkládalo souhrnné celní prohlášení (ENS). Od 1. ledna 2022 se to změní a při každém dovozu zboží do Velké Británie a vývozu zboží z Velké Británie budete muset předložit příslušné SSD (Safety and Security Declaration – deklarace bezpečnosti a zabezpečení). Nezapomeňte se podívat na nástroj pro vytvoření SSD/ENS na platformě CustomsLink, abyste je mohli snadno a rychle připravit!

Importní celní deklarace

Pro veškeré zboží je při importu vyžadováno úplné celní prohlášení.

Fytosanitární a veterinární zboží

Od 1. ledna 2022 budou muset POAO a ABP vstupovat z EU do Velké Británie na zavedeném místě vstupu s hraničním kontrolním stanovištěm (BCP).

Zárodečné produkty z EU budou muset být držiteli veterinárního osvědčení – to jim umožní provádět kontroly dokladů. Toto zboží musí být také předem oznámeno dovozcem prostřednictvím systému IPAFFS, před jeho přesunem do Velké Británie podléhat novým celním požadavkům na dovoz od 1. ledna 2022 po příjezdu do Velké Británie.

Veškerý dovoz HRFANO by měl rovněž vstupovat přes BCP a musí být dovozcem předběžně oznámen před jeho příchodem do Velké Británie. To umožní provést kontrolu dokladů, totožnosti a fyzickou kontrolu předtím, než toto zboží dosáhne svého konečného místa určení.

Březen 2022

Fytosanitární zboží

Od 1. března 2022 budou muset mít všechna živá zvířata (včetně koňovitých) dovážená do Velké Británie z členského státu EU zdravotní osvědčení, které jim umožní projít kontrolou dokladů, totožnosti a fyzickou kontrolou na stanovišti BCP ve stanoveném místě vstupu. Bude nutné, aby dovozce toto zboží předem nahlásil pomocí systému IPAFFS.

Od března 2022 budou všechna vysoce riziková zvířata dovážená do Velké Británie z EU podléhat stanoveným kontrolám. Kontroly ostatních zvířat budou vycházet z biologické bezpečnosti a rizik pro veřejné zdraví v době dovozu.

Je důležité, aby vaše firma byla na všechny tyto změny připravena, aby se vám později nestalo, že vás zdrží celní úřady. Sledujte náš blog, kde se dozvíte o dalších novinkách v oboru, které mohou ovlivnit způsob vašeho podnikání.

STÁHNOUT IMPORTNÍHO PRŮVODCE MEZI EU-GB JAKO PDF

27 Srpen 2021

Vyhledat a rezervovat

So, 2 Pro 2023
Ne, 3 Pro 2023
Potřebujete pomoc?