Email Disclaimer

Jako příjemce tohoto e-mailu si prosím uvědomte :

Tento email a jakékoli přílohy jsou určeny výhradně pro adresáta. Pokud nejste adresátem, prosím nečtěte, netiskněte , nepřeposílejte, neukládejte nebo nekonejte v souvislosti s ním, či jakýchkoli příloh. Místo toho, zašlete ho zpět odesílateli a trvale odstraňte.

Pokud nebylo výslovně schváleno odesílatelem tohoto e-mailu, tato komunikace může obsahovat důvěrné informace a může také za určitých okolností podléhat platným právním výsadám. Tyto informace nesmějí být použity nebo zveřejněny s výjimkou účelu, pro který byl odeslán.

Jakékoliv názory vyjádřené odesílatelem tohoto e-mailu nejsou nutně názory Freightlink® Solutions Ltd.Od zaměstnanců Freightlink® Solutions Ltd se výslovně požaduje mimo jiné, že prostřednictvím e-mailové komunikace nebudou rozšiřovat žádné hanlivé, výhružné nebo obscénní výroky a neporuší žádný právní nárok (včetně případného porušení autorských práv). Taková komunikace je v rozporu se Zásadami přijatelného užívání Freightlink® a mimo rámec působnosti dotyčné osoby. Freightlink® Solutions Ltd nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k takové komunikaci a odpovědný zaměstnanec bude osobně zodpovídat za škody, nebo jiné závazky z toho vyplývající.

POZOR: Prostřednictvím e-mailu mohou být přenášeny počítačové viry a vy byste měli být vědomi, že e-maily mohou být zachyceny třetími osobami. Je doporučeno, aby jste zkontrolovali tento e mail a jakékoli přílohy na přítomnost virů, protože Freightlink® Solutions Ltd. ani odesílatel tohoto e-mailu nepřijímají zodpovědnost za případné viry přenesené tímto e-mailem/přílohami. Freightlink® Solutions Ltd. je akciová společnost registrovaná v Anglii a Walesu. IČO 04838153. Sídlo: Quarry Bank, Chorley Road, Walton-Le-Dale, Preston, PR5 4JN, UK. DPH ne: GB 842 1813 44.