Deklarace bezpečnosti a zabezpečení (ENS a EXS)

Co je deklarace bezpečnosti a zabezpečení?

Deklarace bezpečnosti a zabezpečení (SSD) slouží pohraničním útvarům k analýze potenciálního rizika, které pro jejich území představuje zboží překračující jejich hranice. Nejedná se o cla a daně. Existují dva typy prohlášení - ENS (vstupní souhrnná celní deklarace) a EXS (výstupní souhrnná celní deklarace).

ENS (BRITSKÝ IMPORT) AKTUALIZACE

Požadavek na deklarace bezpečnosti a zabezpečení při dovozu z EU do Velké Británie (S&S GB) nebude od července 2022 vyžadován. Tento požadavek byl posunut na konec roku 2023.

Kdo má za ni odpovědnost?

Za předložení deklarace bezpečnosti a zabezpečení je odpovědný „dopravce“. V lodní dopravě „RoRo“ (trajekty) pro vozidla s řidičem je to dopravce. U přívěsů bez doprovodu řidiče je to provozovatel trajektu, Mnoho provozovatelů trajektů PŘENESLO tento úkol zpět na své zákazníky z řad dopravců. To znamená, že dopravci musí předložit SSD do systému kontroly dovozu (ICS) EU nebo Severního Irska.

Jaké údaje musím odeslat do ICS?

Deklarant

 • Platné EORI číslo
 • Jméno a adresa
 • Referenční číslo

Přepravce

 • Dopravce (pro vozidla s řidičem)
 • Operátor trajektu (pro přívěsy bez doprovodu)

Zboží

 • Celkový počet zásilek a váha
 • Typ zásilek
 • Všechny značky a referenční čísla

Informace o trase

 • Vstupní bod na hranici (název přístavu)
 • Čas a datum předpokládaného příjezdu

Údaje o vozidle

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Těsnění přívěsu (pokud je k dispozici)

Importní informace

 • EORI číslo importéra
 • Popis zboží
 • Tarifní čísla