rigid lorry ready for freight ferry

Zabezpečení nákladu na trajektu v zimě

Zima je za dveřmi a trajektové společnosti nám opět připomínají, jak je důležité správně zabezpečit vozidlo na palubě trajektu proti nepřízni počasí.

Pokud cestujete na trajektu v podzimním a zimním období, měli byste vědět o několika důležitých opatřeních, aby vaše vozidlo i náklad byly správně zabezpečené proti pohybu na palubě.

Zaprvé je potřeba se vždy ujistit, že váš náklad je dobře zabezpečen proti vyklouznutí z návěsu a je dostatečně upevevněn např. pomocí popruhů.

Druhé, nejdůležitější opatření je, že všechna vozidla nad 3,5 t musí mít možnost důkladného připevnění k palubě. To znamená, že každé vozidlo přepravované na trajektu musí mít správný počet upevňovacích přírub - obyčejně to znamená alespoň 4 body na každé straně podvozku pro důkladné zajištění. Vozidla kratší než 9m s hmotností od 3,5t do 20t obyčejně musí mít 2 příruby na každé straně. Rozmístění bodů je na obrázku.

Pokud dorazíte do přístavu s vozidlem, které není vybaveno vhodným způsobem upevnění k lodi, je tu velká šance, že vaše vozidlo nebude na trajekt přijato. Toto platí po celý rok, ale obzvláště to hrozí v zimě a při nepřízni počasí.

Žádný návěs, který je přepravován bez doprovodu by neměl být postaven na vlastních nohách, ale měl by být podepírán pomocí "kozy" (trestle) v místě k tomu určeném. Jakýkoliv návěs, který je určen k přepravě a nemá vhodné opatření pro uložení na podporu, bude odmítnut.

Konec konců, v každé situaci záleží na rozhodnutí osoby zodpovědné za nakládku nebo kapitána lodi, jestli bude vozidlo přijato na loď či nikoliv. Zabezpečení vozidla na palubě trajektu je zodpovědností provozovatele vozidla a ten musí zaručit, že bude možné vozidlo přepravit nejbezpečněji, jak je to možné.

23/10/2015

Vyhledat a rezervovat

So, 2 Pro 2023
Ne, 3 Pro 2023
Potřebujete pomoc?