Tallink Silja logo

Tallink Silja aktualizace - nebezpečné zboží na palubě lodí Tallink Silja

Chceme zajistit efektivnější a rychlejší proces odbavení nákladu a upozornit naše zákazníky na omezení týkající se přepravy nebezpečných látek na našich lodích.

Zakázané zboží na všech našich lodích a na všech našich trasách:

 • Uhlí (neklasifikované podle IMDG kódu)
 • Seno, sláma a bhusa
 • Radioaktivní zboží (třída 7)
 • Infekční/biologicky nebezpečné zboží (třída 6.2)

Zakázané zboží, s výjimkou lodí Regal Star a Sailor (linka Paldiski - Kapellskär):

 • Dřevěné uhlí
 • Rašelina (je povoleno maximální množství 320 l v uzavřených obalech, je však nutné to předem oznámit rezervačnímu středisku)

Speciální požadavky:

 • Při rezervaci UN1361 (uhlík živočišného nebo rostlinného původu) a UN1362 (aktivovaný uhlík) je nutné vyplnit prohlášení o nebezpečném zboží.
 • Při rezervaci s certifikátem podle požadavku u SP925 se ujistěte, že certifikát není starší než 6 měsíců.
 • Zboží třídy 1 (výbušniny) vyžaduje z naší strany individuální přístup. Pro další informace se prosím obraťte na naši rezervační kancelář.

Pokud náklad obsahuje některé z následujících látek, informujte o tom rezervační středisko a zašlete bezpečnostní list (vydaný nebo aktualizovaný za posledních 5 let):

 • Hnojivo, které nepatří do IMO
 • Bionafta, která nepatří do IMO
 • Elementární uhlík
 • Parfémy, které neobsahují etanol
 • Další potenciálně nebezpečné látky

Veškeré nebezpečné zboží přepravované přes Helsinky musí být registrováno v systému pro oznamování nebezpečného zboží.

Jednotka obsahující nebezpečné zboží nesmí v helsinském přístavu zůstat déle než 4 hodiny.

DGD (prohlášení o nebezpečném zboží), které bylo správně vyplněno. Můžete jej využít jako vzor při své každodenní práci.

Tallink Silja

20 Červen 2023

Vyhledat a rezervovat

Čt, 7 Pro 2023
Pá, 8 Pro 2023
Potřebujete pomoc?