DFDS logo

DFDS aktualizace – trajektové spojení se rozšiřuje o Giblatarský průliv

DFDS dnes uzavřela dohodu o převzetí společnosti FRS Iberia/Maroc, divize německé společnosti FRS GmbH & Co KG., která provozuje trajekty na krátké vzdálenosti. Společnost FRS Iberia/Maroc provozuje tři krátké námořní trajektové trasy přes Gibraltarský průliv spojující Španělsko a Maroko.

„Jsme rádi, že můžeme rozšířit naši síť na jeden z významných evropských trajektových trhů, který podle našich očekávání bude i nadále vykazovat vysoký růst podpořený pokračujícím přesunem dodavatelských řetězců do Evropy,“ říká k transakci Torben Carlsen, generální ředitel společnosti DFDS.

„Jedná se o skvělou příležitost k rozšíření obchodního modelu společnosti DFDS. Využijeme naše schopnosti a zkušenosti, v neposlední řadě z trhu trajektů na krátké vzdálenosti v Lamanšském průlivu, k dalšímu rozvoji trajektové infrastruktury v Gibraltarském průlivu a zároveň k podpoře regionálního cestovního ruchu a obchodu“, říká Mathieu Girardin, vedoucí trajektové divize společnosti DFDS a EVP.

„Společnost FRS Iberia/Maroc dosahuje již více než dvacet let velkých úspěchů. Jsme rádi, že jsme v DFDS našli partnera, který bude společnost řídit osvědčeným způsobem, aby zajistil její další růst a dobře se postaral o naše zaměstnance“, říká Götz Becker, generální ředitel FRS Group.

Soulad se strategií

Akvizice je v souladu se strategií společnosti DFDS rozvíjet a rozšiřovat dopravní síť zaměřenou na přepravu zboží v návěsech trajektovou, silniční a železniční dopravou a také na přepravu cestujících.

Akvizice rozšiřuje síť linek společnosti DFDS ve Středomoří, která dnes spojuje Evropu s Tureckem, respektive Tuniskem. Očekává se, že organický růst trhu v tomto regionu bude i nadále převyšovat úroveň růstu v severní Evropě, což bude podpořeno přibližováním výrobních dodavatelských řetězců blíže ke koncovým trhům v Evropě.

Očekává se, že integrace společnosti FRS Iberia/Maroc přinese provozní výhody, včetně přidělování tonáže a přínosů plynoucích z uplatnění poznatků o obchodním modelu stávajících nákladních trajektových tras a kombinovaných tras pro nákladní a osobní dopravu v Lamanšském průlivu na krátké vzdálenosti.

O společnosti FRS Iberia/Maroc

Společnost FRS Iberia/Maroc provozuje tři krátké námořní trajektové trasy přes Gibraltarský průliv: Algeciras - Tanger Med, Algeciras - Ceuta a Tarifa - Tanger Ville. V roce 2023 se očekává přeprava celkem 2,3 milionu metrů nákladních pruhů, 1,9 milionu cestujících a 370 tisíc automobilů. Na trasách je nasazeno sedm plavidel o průměrném stáří 23 let. Společnost sídlí ve španělské Tarifě a svou činnost zahájila v roce 2000.

Největší trasa Algeciras - Tanger Med spojuje největší průmyslové přístavy Španělska a Maroka. Tržby se rovnoměrně dělí mezi nákladní a osobní dopravu. Na trase jsou provozovány dva vlastní kombinované nákladní a osobní trajekty (ro-pax) a jeden pronajatý/sdílený nákladní trajekt (ro-ro). Doba přejezdu trasy je 90 minut.

Mezi zákazníky nákladní dopravy patří regionální i evropští speditéři a dopravci. Klíčovými odvětvími marockého vývozu jsou automobilový, textilní a ovocný/zeleninový průmysl.

Očekává se, že celkový trh nákladní dopravy v Gibraltarském průlivu vzroste v roce 2023 na přibližně 475 tisíc jednotek (nákladních vozidel a přívěsů). Celkový trh osobní dopravy by měl vzrůst na přibližně 6 milionů cestujících, zatímco počet osobních automobilů by měl dosáhnout 1,2 milionu. Podíl společnosti FRS Iberia na trhu činí 28-30 % v závislosti na segmentu. Očekává se, že všechny tři segmenty porostou v příštích třech letech o 5-10 % ročně

DFDS

26 Září 2023

Vyhledat a rezervovat

St, 6 Pro 2023
Čt, 7 Pro 2023
Potřebujete pomoc?