Co je MARPOL a co znamená pro nákladní dopravu?

Rozhovor s Markem Stephensem, ředitelem společnosti Freightlink

V poslední době čteme hodně o MARPOLu v tisku. Je to skutečně něco, s čím si musíme dělat starosti?

Mark: Směrnice MARPOL, nazývána také Nařízení o obsahu síry, je něco, co se evropští politici snažili prosadit již roky, kvůli pročištění trajektové dopravy. První kroky k zavedení směrnic o omezení síry přišli v platnost již v roce 1993. Dostupné informace o MARPOL mohou vzbuzovat určitou nejistotu a strach v uživatelích nákladních trajektů - kvůli komplikované povaze věci, nehledě na bezpočet článků v tisku, které zmatek jen zhoršují. Nicméně, né vše bylo plně ustanoveno. Většina provozovatelů trajektů stále neoznámila své plány pro nová pravidla, která přijdou v platnost od 1. Ledna 2015. Spousta důležitých informací ještě přijde.

Klikněte na obrázek níže pro zobrazení kompletní infografiky MARPOL.

<img  data-cke-saved-src="IMAGE src="IMAGE LINK" border="0" class="responsive-image" alt="Null">Klikněte na obrázek níže pro zobrazení kompletní infografiky MARPOL.

Co přesně tedy je MARPOL?

MS:MARPOL je v podstatě zkratka pro znečištění moře (z anglického Marine pollution) a je to mezinárodní úmluva pro prevenci znečištění životního prostředí z lodní dopravy. Je to směrnice EU a Mezinárodní námořní organizace nařizující provozovatelům trajektů snížení obsahu síry v palivu ze současného 1% na 0,1% k 1. lednu 2015. Je to trošku jako kdyby Vám někdo nařídil tankovat do Vašeho auta super bezolovnatý benzin místo bezolovnatého. Základní myšlenkou je snížení uhlíkové stopy trajektů, s cílem vylepšit kvalitu ovzduší v Evropě, protože motory trajektů se výrazně podílejí na emisních hodnotách znečištění. Postižené oblasti jsou známy jako Sulphur Emission Control Area (SECA). Na trajektech, které operují v těchto oblastech, musejí být provedeny zásadní změny v palivovém systému, aby vyhověli těmto novým požadavkům. Tyto změny mohou znamenat přechod na dražší paliva se sníženým obsahem síry (například MGO lodní plynový olej), montáž “praček plynu” na každou loď (s cenou okolo €5 milionů/loď) nebo kompletní přechod na palivové systémy na zkapalněný zemní plyn (LNG). Poslední zmíněná možnost bývá primárně zvolena provozovateli trajektů, kteří plánují zavedení nových trajektů v následujících letech. Všechny tyto změny mají dopad na provozovatele trajektů a těm v podstatě nezbývá jiná možnost, než přenést tyto dodatečné náklady na své zákazníky.

Kterých zemí a oblastí se to bude týkat?

MS: Představte si imaginární linii mezi jihozápadním cípem Anglie a Francií, směrnice se týká všeho na východ od této linie, včetně Kanálu La Manche a oblastí Severního a Baltského moře. Z našeho pohledu to ovlivní většinu evropských zemí a velké množství tras trajektů.

Mluvíme pouze o Evropské unii?

MS: Rusko také spolupodepsalo upravenou směrnici, protože se týká Baltského moře. Podobné směrnice byly představeny v USA a v Kanadě. Organizace spojených národů také do budoucna uvažuje o rozšíření Sulphur Emission Control Areas (SECA), pravděpodobně do roku 2020, ale o tom se ještě rozohodne.

Které oblasti nebudou nařízením dotčeny?

MS: Všichni provozovatelé lodí na Irském a Středozemním moři nejsou směrnicí dotčeny, takže jejich zákazníci mohou být v klidu, protože tyto extra náklady se jich netýkají. Oblast Středomoří se však zvažuje pro rok 2020. Západní pobřeží Francie, Španělska a Portugalska take nejsou součástí SECA. Eurotunnel, operující na trase Folkestone (UK) – Calais (Francie) je také nedotčen, protože vlak je poháněn elektřinou.ns run on electricity.

Jaké jsou očekávané výsledky MARPOL?

MS:Stále čekáme na závěrečné vyjádření provozovatelů trajektů. Jak jsem již říkal, existují 3 hlavní alternativy:

Za prvé to jsou nové motory nebo lodě s upravenou techologií. Společnost Brittany Ferries již potvrdila objednávku nového trajektu s pohonem na zkapalněný zemní plyn (LNG), který přijde na zhruba 270 milionů Eur a měl by začít operovat na jaře 2017.

Druhá možnost, oblíbená u provozovatelů trajektů, je instalace odsiřovacích zařízení (tzv. pračky plynu) na odvody výstupních plynů -podobných katalyzátoru v autě. Tento systém čistí plyny generované motory, což umožňuje i nadále spalovat paliva nižší palivové třídy, ale dosáhnout výstupní úrovně síry pod 0,1%. Pračky plynu jsou montovány dodatečně, ale jsou extrémně drahé a nejsou kompatibilní se všemi plavidly. Například DFDS Seaways investují 100 milionů Eur do praček plynu na 21 plavidlech.

Poslední možností je používání čistějšího paliva – lodní plynový olej MGO (ekvivalent super bezolovnatého benzínu pro auta), který je ale dražší přibližně o 300 US dolarů na tunu.

Úplné následky tohoto nařízení jsou stále neznámou. DFDS již oznámili ukončení provozu na trase Harwich-Esbjerg. Několik provozovatelů také oznámilo, že další trasy jsou „v nebezpečí“ uzavření. Nicméně, také by to mohlo spustit vývoj nových technologií na poli produkce paliv a nové způsoby ekologického myšlení o spotřebě paliva - podobně jako v automobilovém průmyslu.

Co je důležité pro firmy využívající Freightlink, jak budou ovlivněny?

MS: Nejdříve ze všeho bych chtěl všechny naše zákazníky ujistit, že budeme zavádět pouze nevyhnutelné změny v cenách, které určují provozovatelé. Zdražení se týká celého trhu, které ovlivní jak osobní, tak nákladní přepravu v roce 2015, ale dodatečné poplatky si každý provozovatel určí sám. V konečném důsledky bude celý trh s nákladní přepravou ovlivněn tak jako tak. My se postaráme o to, aby naši zákazníci byli informováni o každé změně bez odkladu a ihned, jakmile se k nám dostane.

Buďte včas informováni s námi na Ferrynews.co.uk – o všech reportech a důležitých tiskových zprávách ohledně MARPOL vás budeme informovat na Ferrynews.

Klikněte na obrázek výše pro zobrazení celé infografiky MARPOL.

03 Září 2015

Vyhledat a rezervovat

Pá, 1 Pro 2023
So, 2 Pro 2023
Potřebujete pomoc?