Email Disclaimer

Jako příjemce tohoto e-mailu si prosím uvědomte :

Tento email a jakékoli přílohy jsou určeny výhradně pro adresáta. Pokud nejste adresátem, prosím nečtěte, netiskněte , nepřeposílejte, neukládejte nebo nekonejte v souvislosti s ním, či jakýchkoli příloh. Místo toho, zašlete ho zpět odesílateli a trvale odstraňte.

Pokud nebylo výslovně schváleno odesílatelem tohoto e-mailu, tato komunikace může obsahovat důvěrné informace a může také za určitých okolností podléhat platným právním výsadám. Tyto informace nesmějí být použity nebo zveřejněny s výjimkou účelu, pro který byl odeslán.

Jakékoliv názory vyjádřené odesílatelem tohoto e-mailu nejsou nutně názory Freightlink® Solutions Ltd.Od zaměstnanců Freightlink® Solutions Ltd se výslovně požaduje mimo jiné, že prostřednictvím e-mailové komunikace nebudou rozšiřovat žádné hanlivé, výhružné nebo obscénní výroky a neporuší žádný právní nárok (včetně případného porušení autorských práv). Taková komunikace je v rozporu se Zásadami přijatelného užívání Freightlink® a mimo rámec působnosti dotyčné osoby. Freightlink® Solutions Ltd nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k takové komunikaci a odpovědný zaměstnanec bude osobně zodpovídat za škody, nebo jiné závazky z toho vyplývající.

POZOR: Prostřednictvím e-mailu mohou být přenášeny počítačové viry a vy byste měli být vědomi, že e-maily mohou být zachyceny třetími osobami. Je doporučeno, aby jste zkontrolovali tento e mail a jakékoli přílohy na přítomnost virů, protože Freightlink® Solutions Ltd. ani odesílatel tohoto e-mailu nepřijímají zodpovědnost za případné viry přenesené tímto e-mailem/přílohami.

Všechny ceny podléhají aktuální sazbě DPH / nulové DPH, pokud není firma registrována ve Velké Británii (firmy neregistrovány ve Velké Británii musí nahlásit svoje DIČ Freightlinku aby to pro ně platilo). Není-li uvedeno jinak, ceny jsou pro jednosměrnou cestu. Všechny ceny se zakládají na standartních rozměrech a váze vozů, přepravujícich náklad, který není nebezpečný. Ceny jsou platné až do konce měsíce vydání

Pokud umístíte rezervaci na základě této nabídky prostřednictvím portálu nebo aplikace a my přijmeme tuto rezervaci, máte s námi smlouvu. Tato Smlouva se skládá z této Rezervace a nejnovější verze našich Smluvních podmínek k datu předložení Rezervace. Pokud kontext nevyžaduje jinak, mají definice použité ve Smluvních podmínkách stejný význam v této cenové nabídce. Při předložení rezervace: (i) bude tato smlouva právně formována a obě strany budou právně vázány po našem přijetí Vaší rezervace; (ii) akceptujete Podmínky operátora pro přepravce, který je relevantní pro Vaši rezervaci; a (iii) akceptujete standardní obchodní podmínky BIFA 2011, jejichž kopie je k dispozici na vyžádání; v případě rozporu mezi touto dohodou a standardními obchodními podmínkami BIFA má tato dohoda přednost.

Všechny obchody jsou uskutečněny v rámci stávajícího vydání Standardních obchodních podmínek British International Freight Association.

Freightlink® Solutions Ltd. je společnost s ručním omezeným registrovaná v Anglii a Walesu. IČO 04838153. Sídlo: Quarry Bank, Chorley Road, Walton-Le-Dale, Preston, PR5 4JN, UK. DPH ne: GB 842 1813 44.