Platební podmínky

Inkasem z účtu

Platba bude provedena automaticky inkasem z účtu vždy k 25. dni v následujícím měsíci. Například lednové přepravy budou inkasovány 25. února.

Platba kartou

Platba kartou může být provedena online na na3em webu, pokud je vaše platební karta 3D Secure.

Bankovním převodem

Platba převodem musí dorazit na náš ůčet alespoň 24 hodin před plavbou.

Credit/Debit cards