Přeprava nebezpečného nákladu

Freight Link Solutions Vám může pomoci při organizaci trajektové přepravy pro nebezpečný náklad.

Vyplněný formulář pro nebezpečné zboží MUSÍ být zaslán alespoň 12 hodin před plavbou na email freightlinkbookings@freightlink.co.uk nebo faxem na +44 (0) 844 847 9001.

Některé druhy nebezpečného zboží nemohou být vůbec přepravovány na trajektech pro přepravu osob a některé jiné druhy pouze s omezeným počtem cestujících na palubě. Volba trasy je v těchto případech omezena na trajekty přepravující pouze náklad (12 a méně platících cestujících) nebo trajekty s výrazně omezeným počtem osob.

Každé vozidlo přepravující nebezpečný náklad musí být označeno patřičným výstražným symbolem pro upozornění na klasifikaci přepravovaného nákladu. Tyto značky musí být jak na obou stranách, tak na zadní části vozidla a musí být v souladu s Mezinárodním námořním zákonem pro nebezpečné náklady (IMDG). Štítky musí být o rozměru 250mm X 250mm (tvar diamantu) udávající třídu nebezpečnosti jak v obrazovém, tak v číselném formátu.

Pro asistenci prosím kontaktujte naši zákaznickou linku na +44 0844 847 9000.

Flammable GasFlammable LiquidFlash point below 32℃