trucks in a port

S&S GB ENS – Co nás čeká v říjnu 2024

S&S GB (Bezpečnost a zabezpečení ve Velké Británii) nebo SSGB je služba souhrnné vstupní deklarace (ENS) pro zboží dovážené do Velké Británie z EU a zbytku světa. Od října 2024 budou platit nové požadavky.

Co je deklarace bezpečnosti a zabezpečení?

Hraniční úřady ve Velké Británii používají deklaraci o bezpečnosti a zabezpečení (známou také jako SSD) k analýze potenciálního rizika, které pro jejich území představuje zboží překračující jejich hranice. Není zahrnuta do vašich ostatních celních a daňových povinností.

Co musíte odeslat pro S&S GB

Podobně jako v případě stávajících požadavků na ENS z Velké Británie do EU je třeba v případě prohlášení S&S GB předložit následující dokumenty, abyste mohli nastoupit na trajekty a nákladní vlaky LeShuttle (Eurotunnel):

 • Platné EORI číslo
 • Údaje o dovozci a vývozci
 • Referenční číslo
 • Dopravce (pro vozidla s řidičem)
 • Operátor trajektů (pro nedoprovázené přívěsy)
 • Celkový počet balíků a hmotnost
 • Vstupní místo hranic (název přístavu)
 • Čas a datum příjezdu
 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Plomba na přívěsu (pokud je k dispozici)
 • Popis zboží
 • Typ balení
 • Jakékoliv další značky a referenční čísla

Je velmi pravděpodobné, že hraniční kontrola ve Velké Británii bude tyto požadavky přísně prosazovat. Každý, kdo nepředloží správné prohlášení, nebude moci vycestovat a/nebo mu budou hrozit sankce.

Další informace naleznete na webu Vláda Spojeného království - Operační model hraničního dohledu: Srpen 2023

14 Únor 2024

Vyhledat a rezervovat

St, 17 Apr 2024
Čt, 18 Apr 2024
Potřebujete pomoc?