Brexit scrabble

Brexit (Část druhá)– jak ovlivní britské dopravce a kurýry?

V prvním článku jsme se podívali na problémy, které budou mít dopad na britské kurýry a dopravce. Máme k dispozici nové informace, tak se na to podívejme z blízka.

Volný přístup k Evropskému hospodářskému prostoru (EEA)

Pro Britskou ekonomiku a taky dopravce a kurýry je moc důležité, aby se vláda dohodla s evropskou unii na volném přístupu do EEA. Tato dohoda musí být členství v EU tak podobná, jak je jen možné. I když je tady obrovský obchodní deficit (protože mnohem víc zboží a služeb do UK přichází z Evropy, než se exportuje), export z UK do EU stále představuje 44% nebo-li hodnotu zboží a služeb ve výši 220 miliard liber.
Samozřejmě, Británie může obchodovat s jinými partneři ve světe, no nenahradí 44% ekonomiky přes noc.
Jakékoli dohody mezi novými partneři ve světe, pravděpodobně poskytnou větší příležitost pro dopravce, kurýři a speditéři přepravující zboží na zaoceánských trajektech a nákladní leteckou dopravou, v porovnání s vnitro-evropskou silniční nákladní dopravou.

Hranice mezi Británii a Evropskou unii

V současné době se zboží a služby pohybují mezi UK a členskými státy EU volně. Jakákoli dohoda, která přinese tarify a celní odbavení bude mít velký dopad na dopravní a kurýrský průmysl.
Je možné, že se zvýší požadavky na dokumentaci celního odbavení a celní kontroly. Náklady na celní odbavení obvykle hradí dovozce, nebo vývozce.

Směrnice o pracovní době

Velká Británie bude muset přinést vlastní verzi Směrnice o pracovní době (WTD), nebo bude pokračovat v podpoře verze EU. Tak nebo tak, je vysoce pravděpodobné, že řidič opouštějící Velkou Británii se bude muset řídit platnou směrnici EU o pracovní době, aby mohl řídit v rámci Evropy.

Náklady na palivo

Existují jasné náznaky, že ekonomika Spojeného království se zpomaluje. S novým kancléřem, přichází nová politika. Výše daně z pohonných hmot, která se ve Velké Británii platí je nejvyšší v Evropě: 57,95 centů za litr, v porovnání s 40,18 centů za litr v Lucembursku. Sníží Philip Hammond palivové poplatky pro stimulování ekonomiky? Uvidíme, protože tohle nebyl nástroj používaný v minulosti.

Irsko

Hranice mezi Irskou republikou a Spojeným královstvím bude jedinou pozemní hranicí, která bude existovat mezi Británii a EU (za předpokladu, že Skotsko zůstává součástí Spojeného království). Obchody mezi Velkou Británii a Irskem jsou rozhodující pro obě ekonomiky a všechny politické strany v Irsku a Velké Británii mají zájem v tomto vztahu pokračovat. Angela Merkelová se zatím odmítla vyjádřit na otázky v této věci. Nicméně, Theresa May nedávno potvrdila:

”Nikdo se nechce vrátit k hranicím minulosti ”

Mobilní poplatky za roaming

Již dříve bylo oznámeno, že EU tlačila na poskytovatele telefonních služeb, aby zrušili poplatky od konce roku 2016. Dokud je Velká Británie stále součásti EU, je nepravděpodobné, ne však nemožné, aby došlo k zvýšení poplatků za roaming.

Evropští řidiči LGV pracující pro UK firmy

Počet britských řidičů v prudce klesal v posledních 24 měsících, přičemž mnozí provozovatelé hledají řidiče z jiných členských státu EU. Ve skutečnosti by se britská ekonomika dostala do slepé uličky bez evropských pracovníků v oblasti dopravy. Volný pohyb osob po Brexit-u je “hořký brambor“ a vyjasní se teprve jakmile se objeví podrobnosti o Brexitu.

Asociace nákladní dopravy oznámila, že „balíčky“ pro britské řidiče se budou muset drasticky změnit aby přilákali novou krev do průmyslu a dlouhodobě ho tak podpořili.

Pojištění & EHIC karty

Evropská karta zdravotního pojištění v současnosti poskytuje základní úroveň zdravotní péče v celé Evropě. Data z ministerstva zdravotnictví ukazují, že Evropská unie minula 155 milionů liber v roce 2013/14 za léčení o britské občany, ve srovnání s výdaji Velké Británie ve výši 30 mil. liber v starosti o Evropské občany, co je poměr 5:1. Pokud k dohodě po Brexitu nedojde, britské podniky budou muset zvýšit základní úrovně pojištění k pokrytí těchto zdravotních pohotovostí.

Stabilita libry

Po správách o Brexitu, libra klesla více než o 10 % na hodnotě zboží zakoupeného v EU. Další dopad bude mít to, že palivo Velká Británie nakupuje v dolarech, co dělá litr paliva mnohem dražší. Britští dopravci a kurýři by měli udělat vše pro to, aby nákupy v členských krajinách EU snížili na minimum a vyhnuli se tak kurzové strate. Jedinou výjimku bude tvořit palivo, měli by totiž natankovat před vstupem do UK, protože to zřejmě bude levnější.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vlivu Brexitu na dopravce a kurýry, napište nám e-mail.

27 Červenec 2016

Vyhledat a rezervovat

So, 2 Pro 2023
Ne, 3 Pro 2023
Potřebujete pomoc?