Informace o jistících bodech a trestle point

Při nepříznivém počasí musí vozidla a náklad ustát extrémní pohyby trajektu. Veškerý náklad musí být zajištěn k podlaze přívěsu, aby se zabránilo vyklouznutí nákladu z přívěsu. Všechna vozidla bez doprovodu musí tedy být vybavena následujícími jistícími prvky:

Trestle Pointtrestle pointOpěrné nohy přívěsu by neustály hmotnost návěsu při podmínkách na moři. Používá se proto speciální podpěra (trestle), aby se nohy návěsu nedotýkaly paluby.

Trestle point je ocelová příruba na podvozku přívěsu.

Upevňovací bodylashing pointsNávěs se jistí k palubě pomocí řetězů pro zabránění v pohybu. Každé vozidlo bez doprovodu musí mít 8 upevňovacích bodů pro zajištění návěsu proti pohybu.