Nová pravidla pro Brexit – kroky týkající se požadavků operátora

Pokud chcete zajistit, aby váš náklad mohl cestovat po trasách EU do Velké Británie a zpět, je nyní potřeba splnit následující požadavky.

customs

KROK 1

Zajistěte příslušné exportní a importní celní deklarace nebo se ujistěte, že tak učinil váš zákazník.

CustomsLink vám s tím může pomoci.

ssd hauliers

KROK 2

Odešlete vstupní souhrnné deklarace bezpečnosti a zabezpečení (ENS) – ZA TOTO ODPOVÍDAJÍ PŘEPRAVCI.

Pokud cestujete bez nákladu nebo s prázdnými vrácenými obaly, můžete také potřebovat výstupní souhrnné deklarace (EXS) Zjistit více

CustomsLink dopravcům nabízí specializované služby ENS a EXS.

GMR

KROK 3

Nejméně 2 hodiny před naloděním se ujistěte, že všechna příslušná referenční čísla byla spojena do jednoho přístavního pasu. Ty jsou ve Velké Británii známy jako GMR/GVMS, v Irsku jako PBN a ve Francii jako logistická obálka.

Pokud cestujete do Belgie nebo Nizozemska, musí být podání přístavní pasu provedeno v systému “Port Community System” společností Freightlink nebo vaším celním agentem.

Bez správného podání přístavního pasu vám nebude umožněný vstup do přístavu.

Vyberte si při rezervaci generátor přístavních pasů od Freightlink a my vám pomůžeme!

check-in

KROK 4

Ujistěte se, že řidič má všechny správné doklady, které předloží při odbavení.

V některých případech bude společnost Freightlink potřebovat tyto informace již před odbavením, a proto vás bude náš tým kontaktovat.

customs status

KROK 5

Na palubě trajektu nebo vlaku musí řidič získat příslušný celní status. Ten je zobrazen jako zelený nebo oranžový indikátor. Většina provozovatelů trajektů má na palubě obrazovku, na které si to můžete zkontrolovat.

Je velmi důležité, abyste se řídili pokyny a předložili je celníkům, pokud je to vyžadováno, jinak vám hrozí vysoké pokuty.

Upozornění – vozidla přepravující živočišné nebo rostlinné produkty podléhají hygienickým nebo rostlinolékařským kontrolám. Je možné, že budete muset provést další kroky.

Vozidla cestující s karnety ATA mohou mít mírně odlišné postupy.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY OPERÁTORŮ

Eurotunnel Freight logo

Řidič musí předložit své doklady ke skenování na zastávce Pit Stop. Ve Francii se Pit Stop nachází před odbavením, ve Spojeném království po odbavení.

Požadovaná dokumentace:

  • VELKÁ BRITÁNIE – FRANCIE: Tranzitní doprovodný doklad (TAD) NEBO dovozní prohlášení EU NEBO logistická obálka (přístavní pas)
  • FRANCIE – VELKÁ BRITÁNIE: Tranzitní doprovodný doklad (TAD) a GMR (Port Pass) NEBO exportní doprovodný doklad EU NEBO logistická obálka (přístavní pas)

Eurotunnel VP

Řidiči musí mít před cestou průkaz Eurotunnel Border Pass, jinak se nebudou moci odbavit. Freightlink musí zpracovat hraniční průkazy vaším jménem.

Pro vyřízení hraničního průkazu je třeba nejpozději 2 hodiny před příjezdem na terminál předložit společnosti Freightlink buď MRN, nebo kód obálky (přístavní pas). Kopii hraničního průkazu obdržíte e-mailem. Hraniční průkazy jsou nutné, i když je vaše vozidlo prázdné.

Při rezervaci je také nutné uvést číslo mobilního telefonu řidiče. Řidiči pak bude zaslána zpráva SMS s podrobnými informacemi o tom, zda je jeho celní status zelený nebo oranžový. Řidič se pak musí při výjezdu řídit příslušnými značkami.

Stena Line logo

Nizozemské exportní i importní doklady budou muset být povinně předem oznámeny prostřednictvím služby Portbase. Pokud tak nebude učiněno, řidič nebude mít přístup k terminálu. Freightlink to pro vás zařídí prostřednictvím našeho generátoru přístavních pasů.

Na této trase provádějí trajektové společnosti také vstupní souhrnné deklarace (ENS/SSD). Proto je nutné předat údaje týkající se vašeho nákladu a zásilky ke společnosti Freightlink nejpozději 6 hodin před odjezdem. Náš tým vás bude po provedení rezervace kontaktovat, abychom tyto informace získali.

P&O Ferries logo

Pro přejezdy do Rotterdamu a z Rotterdamu bude povinné, aby byly nizozemské exportní i importní doklady předem oznámeny prostřednictvím služby Portbase.

Pro přejezdy do Zeebrugge a ze Zeebrugge budou belgické exportní a importní doklady povinně předem oznámeny prostřednictvím služby RX Seaport.

Pokud se tak nestane, nebude mít řidič přístup k terminálu. Freightlink to za vás zařídí prostřednictvím našeho generátoru přístavních pasů.

Na této trase provádějí trajektové společnosti také vstupní souhrnné deklarace (ENS/SSD). Proto je nutné předat údaje týkající se vašeho nákladu a zásilky ke společnosti Freightlink nejpozději 6 hodin před odjezdem. Náš tým vás bude po provedení rezervace kontaktovat, abychom tyto informace získali.

CLdN logo

Pro všechny přejezdy přes Severní moře je nutné zaslat společnosti Freightlink nejpozději 6 hodin před odjezdem údaje týkající se celního řízení, nákladu a zásilky. Náš tým vás bude po provedení rezervace kontaktovat, abychom tyto informace získali.

Vozidla s vlastním pohonem budou muset poskytnout také další informace týkající se řidiče.

DFDS logo

Nizozemské exportní i importní dokumenty budou povinně předem oznámeny prostřednictvím služby Portbase. Pokud tak nebude učiněno, řidič nebude mít přístup k terminálu. Freightlink to za vás zařídí prostřednictvím našeho generátoru přístavních pasů.

Na této trase provádějí trajektové společnosti také vstupní souhrnné deklarace (ENS/SSD) . Proto je nutné předat údaje týkající se vašeho nákladu a zásilky ke společnosti Freightlink nejpozději 6 hodin před odjezdem. Náš tým vás bude po provedení rezervace kontaktovat, abychom tyto informace získali.

Detaily týkající se vašeho nákladu a zásilky je nutné zaslat společnosti Freightlink nejpozději 6 hodin před odjezdem. Náš tým vás bude kontaktovat po provedení rezervace, abychom tyto informace získali.